Insulatard®

(insulin human (isophan))

Injektionsvätska, suspension

Novo Nordisk

Telefon: 040-38 89 00

www.novonordisk.se

Läser in spelare...
Insulatard® FlexPen®
2019/01

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel förskrivet på recept. För behandlings- och läkemedelsfrågor – kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. Följ alltid läkarens ordination och läs bipacksedeln. 
Ytterligare information för läkemedel finns på fass.se.